Logo ZSBiO Biłgoraj Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

Budujemy z pasją

PROJEKT MOBILNOŚCI PROGRAMU UNII EUROPEJSKIEJ ERASMUS+

w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
 

W okresie od 1 września 2020r. do 31 października 2021r. nasza szkoła bierze udział w Programie Erasmus + w ramach sektora: „Kształcenie i szkolenie zawodowe”

Tytuł projektu: “BUDUJEMY Z PASJĄ”

Numer projektu: 2020-1-PL01-KA102-079974

Całkowita kwota dofinansowania: 59 628,00 Euro

Projekt "Budujemy z pasją"  koordynuje Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Uczestnikami projektu są  uczniowie  II i III klasy technikum budowlanego i szkoły branżowej I stopnia kształcący się w zawodzie: technik budownictwa, murarz- tynkarz,  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, dekarz.  Realizację projektu przewidziano na okres 14 miesięcy od  1 września 2020 r. do 31 października 2021 r. Uczestnicy podzieleni na dwie 16- osobowe grupy odbędą 2- tygodniowe praktyki w kwietniu i maju 2021 r.  w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego we Frankfurcie nad Odrą (Berufsförderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V. ). Ośrodek zajmuje się kształceniem zawodowym, dokształcaniem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w branży budowlanej. Dysponuje nowoczesnymi maszynami, urządzeniami i stanowiskami roboczymi do nauki zawodu. Staż przeprowadzony będzie w ramach praktyki zawodowej dla uczniów technikum i jako element zajęć praktycznych uczniów szkoły branżowej I stopnia.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów oraz zdobycie dodatkowych  umiejętności, zwiększających możliwość ich zatrudnienia w przedsiębiorstwach branży budowlanej. Udział w zagranicznych praktykach pozwoli im na kształtowanie umiejętności  i zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, zapoznają się z najnowszymi technologiami i rozwiązaniami. Uczestnicy stażu będą mieli możliwość zapoznania się z materiałami budowlanymi, praktyczną obsługą narzędzi, sprzętu i  maszyn  oraz opanowania umiejętności podejmowania decyzji odnośnie zastosowania optymalnych technik pracy.

Przed mobilnością uczniowie będą przygotowywani pod kątem językowym. Będą uczestniczyli w zajęciach języka niemieckiego ogólnego i  zawodowego w branży budowlanej, dzięki temu nabędą umiejętność posługiwania się słownictwem specjalistycznym. Ponieważ dla wielu z uczestników będzie to pierwszy wyjazd za granicę, odbędą się spotkania które będą miały na celu przygotować ich na życie w innej kulturze, pośród osób posługujących się innym językiem.  Podczas trwania stażu uczestnikom projektu będzie towarzyszyło dwóch opiekunów, którzy codziennie będą nadzorowali pracę młodzieży, ich zaangażowanie, potrzeby i będą reagowali na problemy i ich sugestie lub uwagi związane ze stażem.

Realizacja projektu  pozwoli na doskonalenie systemu szkolenia praktycznego, który opiera się na współpracy z firmami budowlanymi oraz podniesie atrakcyjność kształcenia zawodowego w szkole i jej promocję w środowisku lokalnym. Zdobywanie kompetencji fachowych będzie odbywało się poprzez działania praktyczne pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

Potwierdzeniem nabytych umiejętności będą Certyfikaty wydane przez organizację przyjmującą w języku niemieckim i polskim oraz dokumenty "Europass Mobilność"  wydane przez Krajowe Centrum Europass, które staną się dodatkowymi atutami w poszukiwaniu zatrudnienia na europejskim rynku pracy.

Koordynatorem projektu jest nauczycielka języka niemieckiego - Aneta Blacha.

 

******************************

UCZNIOWIE „BUDOWLANKI” NA PRAKTYKACH W NIEMCZECH

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju po raz kolejny umożliwił swoim uczniom udział w projekcie zagranicznym. Tym razem, w dniach 22.11.-04.12.2021, dwudziestu siedmiu uczniów Technikum Budowlanego i Szkoły Branżowej  uczestniczyło w dwutygodniowych praktykach zawodowych we Frankfurcie nad Odrą w ramach projektu mobilności Erasmus + „Budujemy z pasją”.

Koordynatorką projektu jest pani Aneta Blacha - nauczycielka języka niemieckiego. Cele projektu to:  poznanie systemu szkolnictwa zawodowego w Niemczech, podniesienie kompetencji zawodowych i rozwój kompetencji kluczowych, w tym uczenie się przez całe życie, podniesienie umiejętności kulturowych i umiejętności posługiwania się językiem obcym. Partnerem ze strony niemieckiej był Berufsförderungswerk der  Bauindustrie Berlin-Brandenburg e. V. z siedzibą w Poczdamie. Projekt został w całości sfinansowany ze środków programu unijnego Erasmus+: KA1 – mobilność edukacyjna.

Dla uczestników stażu był to czas wytężonej, ale przynoszącej dużo satysfakcji pracy. Pod okiem niemieckich i polskich nauczycieli zawodu, uczniowie wykonywali zróżnicowane zadania murarskie, dekarskie oraz w zakresie suchej zabudowy. Każde praktyczne zadanie było oceniane według ustalonych wcześniej kryteriów.

Oprócz realizacji założeń programowych praktyk, uczniowie zwiedzili Frankfurt, Berlin, Poczdam, poznali atmosferę słynnych jarmarków bożonarodzeniowych oraz integrowali się przy wspólnym gotowaniu. Opiekę nad uczniami sprawowali pani Jolanta Bury, pani Aleksandra Rosłan, pan Piotr Blacha oraz pan Marek Bzdyra.

Pobyt zakończył się uroczystym wręczeniem certyfikatów poświadczających nabyte umiejętności.

Dzięki staraniom koordynatora pani Anecie Blacha, szkoła uzyskała akredytację, a zatem wkrótce rozpocznie się nabór uczniów do kolejnych grup projektowych.

 

******************************

DOKUMENTY EUROPASS MOBILNOŚĆ W ZSBIO ROZDANE

11 lutego 2022 r. w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących miało miejsce zakończenie ostatniego etapu projektu europejskiego Erasmus + „Budujemy z pasją”. 27 uczestników otrzymało z rąk pana Dyrektora Stanisława Sitarza Europassy.

Jest to dokument, który został przyjęty Decyzją nr 2241/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Jest zatem dokumentem powszechnie honorowanym przez pracodawców europejskich i niewątpliwie zwiększa szanse przy ubieganiu się o pracę. 15 uczniów Technikum Budowlanego i Szkoły Branżowej otrzymało Europassy poświadczające umiejętności zawodowe w zakresie prac murarskich i 12 uczestników w zakresie prac dekarskich i robót wykończeniowych w budownictwie. Dokument Europass Mobilność jest również poświadczeniem nabytych umiejętności z języka niemieckiego ogólnego i zawodowego.

Na wcześniejszych etapach uczniowie ukończyli 45-godzinny kurs języka niemieckiego oraz szkolili się przez dwa tygodnie, pod okiem niemieckich i polskich instruktorów, we Frankfurcie nad Odrą. Autorką i koordynatorką programu była pani Aneta Blacha. W związku z uzyskaną przez szkołę akredytacją planowane są kolejne edycje projektu.

 

******************************

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH

W ramach promocji i upowszechniania rezultatów projektu:

 • wykonaliśmy 2 pamiątkowe plakaty dla każdej grupy ,
 • wykonaliśmy  2 banery promujące działania projektowe programu Erasmus+ w sektorze "Kształcenie i Szkolenie Zawodowe"
 • zorganizowaliśmy spotkanie podsumowującą projekt ,,Budujemy z pasją" (z racji pandemii na platformie Zoom) podczas którego uczestnicy praktyk zaprezentowali swoje doświadczenia i refleksje z pobytu w Niemczech: przedstawili prezentację multimedialną, zdjęcia ze stażu i pobytu w Berlinie, Potsdamie i Frankfurcie nad Odrą
 • zrealizowaliśmy filmik promocyjny z realizacji  projektu, który został wykorzystany przy promocji szkoły na Dniach Otwartych w marcu 2022 roku
 • zorganizowaliśmy uroczyste spotkanie z Dyrekcją Szkoły,  podczas którego zostały wręczone uczestnikom projektu dokumenty Europass Mobilność i  czekał na nich słodki poczęstunek w postaci tortu promującego program Erasmus + oraz projekt "Budujemy z pasją".

Oceniając rezultaty projektu należy stwierdzić, że znacznie podniosły się umiejętności językowe uczniów oraz wzrosła ich motywacja do dalszej nauki języków obcych. Dostrzegli wartość języka, który jest narzędziem komunikacji niedocenianym w szkolnej rzeczywistość. W codziennym życiu poza granicami Polski okazał się być nieodzowny tak w kontaktach podczas szkoleń jak i w zwykłych sprawach - jak choćby rozmowa z obsługą czy też zakupy. Jasnym się stało, że słownictwo branżowe i codzienna komunikacja otwierają wiele drzwi, co było jednym z  głównych celów projektu.

Udział w projekcie pozwolił uczestnikom również na rozwój kompetencji interpersonalnych w zakresie współpracy, komunikacji z innymi, tolerancji, szacunku dla innych. Zetknięcie z inną rzeczywistością kulturową pozwoliła im inaczej patrzeć na świat. Nauczyli się być bardziej tolerancyjni wobec przejawów tej inności, a nawet ją szanować.

Dostęp do profesjonalnego sprzętu, z którego mogli korzystać podniósł ich wiarę w siebie i możliwości jakie mają. Dał im większą wiedzę na ten temat i pozwolił postrzegać karierę zawodową jako realny sukces nie tylko we własnym kraju ale też poza jego granicami.

Podjęte działania i wykorzystane narzędzia do promocji i upowszechniania projektu gwarantują, że jego rezultaty będą docierać również do potencjalnych pracodawców po zakończeniu projektu, przekonując, że absolwent naszej szkoły zdobył doświadczenia zawodowe, które pozwoli mu być dobrym i solidnym pracownikiem.

 • Budujemy z pasją
 • Budujemy z pasją
 • Budujemy z pasją
 • Budujemy z pasją
 • Budujemy z pasją
 • Budujemy z pasją
 • Budujemy z pasją
 • Budujemy z pasją
 • Budujemy z pasją
 • Budujemy z pasją
 • Budujemy z pasją
 • Budujemy z pasją
 • Budujemy z pasją
 • Budujemy z pasją
 • Budujemy z pasją
 • Budujemy z pasją
 • Budujemy z pasją
 • Budujemy z pasją
 • Budujemy z pasją
 • Budujemy z pasją
 • Budujemy z pasją
 • Budujemy z pasją
 • Budujemy z pasją
 • Budujemy z pasją
 • Budujemy z pasją
 • Budujemy z pasją
 • Budujemy z pasją
 • Budujemy z pasją

Pliki do pobrania