Logo ZSBiO Biłgoraj Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW - ROK SZKOLNY 2023/2024

  • Pani Marta Pogudz - Przewodniczący
  • Pan Paweł Sosiński - Wiceprzewodniczący
  • Pani Agnieszka Kiesz - Sekretarz

 

NR KONTA

RADA RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIŁGORAJU
BANK SPÓŁDZIELCZY – 18 9602 0007 0000 1515 2000 0001

 

CO TO JEST RADA RODZICÓW?

RADA RODZICÓW - rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wszystkich rodziców  wybrani w demokratycznych wyborach.

RADA jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania.

RADA RODZICÓW może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady szkoły. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.