Logo ZSBiO Biłgoraj Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

Pedagog szkolny / Psycholog

PEDAGOG SZKOLNY - mgr Bożena Kurek, mgr Dorota Wróblewska-Przytuła

PSYCHOLOG SZKOLNY - mgr Aneta Golba

Rok szkolny 2023/2024

Aktualizacja 16.05.2024r.

 

Dzień tygodnia

Pedagog szkolny

Bożena Kurek

Pedagog szkolny

Dorota Wróblewska-Przytuła

Psycholog szkolny

Aneta Golba

Poniedziałek

940- 1040

730- 1430

730- 1530

Wtorek

900- 1230

830– 1330

800 – 1600

Środa

945- 1230 700  -1330 730- 930

Czwartek

1000- 1200

1430 – 1600

730- 1530

Piątek

945 – 1130

-----

1100 – 1600

 

Uczniu, przyjdź do gabinetu psychologa i pedagoga szkolnego, jeśli:

 • masz jakikolwiek problem i nie wiesz, jak go rozwiązać,
 • nauka sprawia ci trudności,
 • czujesz się samotny i masz wrażenie, że nikt Cię nie rozumie,
 • napotykasz na trudności w relacjach z rówieśnikami,
 • masz obniżony nastrój, odczuwasz silny smutek, lęk, złość i inne trudne emocje,
 • zauważasz u siebie obniżoną samoocenę i niskie poczucie własnej wartości,
 • masz problemy rodzinne lub osobiste,
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • chcesz się podzielić swoją radością, sukcesem, ciekawym pomysłem,
 • chcesz poznać efektywne sposoby uczenia się lub doskonalić umiejętność radzenia sobie ze stresem i napięciem emocjonalnym,
 • zastanawiasz się nad wyborem kierunku studiów, zawodu,
 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób

Rodzicu, możesz zgłosić się do psychologa lub pedagoga szkolnego, jeśli:

 • niepokoi Cię nastrój lub zachowanie Twojego dziecka,
 • chcesz porozmawiać o funkcjonowaniu dziecka w szkole,
 • nie potrafisz się z nim porozumieć, szukasz sposobów na poprawę Waszych relacji,
 • podejrzewasz, że dziecko sięga po substancje psychoaktywne,
 • martwią Cię jego relacje z rówieśnikami, nauczycielami, członkami rodziny,
 • szukasz pomocy i nie wiesz do kogo się zwrócić.

Nauczycielu, odwiedź gabinet psychologa i pedagoga, jeśli:

 • chcesz lepiej zrozumieć zachowanie swoich uczniów,
 • niepokoi Cię atmosfera panująca w Twojej klasie, bądź martwią problemy pojedynczych uczniów,
 • jesteś zainteresowany uzyskaniem pomocy i wsparcia w swoich działaniach profilaktycznych lub wychowawczych,

Zapraszamy!

 

 

Zadania pedagoga/psychologa szkolnego

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły.
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych  form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

  Wsparcie, porady i konsultacje  psychologiczno – pedagogiczne oraz inne rodzaje pomocy dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Wykaz miejsc, telefonów, instytucji, placówek pomocowych, w których można znaleźć potrzebną pomoc, wsparcie,  informację, poradę.

 • Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju adres ul. Cegielniana 24, tel. 84-688-06-36, 84-688-06-34
 • Zapraszamy na konsultacje do pedagoga i psychologa szkolnego oraz zachęcamy do kontaktu z wychowawcą klasy
 • Zapraszamy do gabinetu nr 16 p znajdującego się na parterze budynku internatu. Można się z nami także umówić na rozmowę kontaktując się przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie dzwoniąc do sekretariatu szkoły (tel. 84-688-06-36, 84-688-06-34).

 

NIE TYLKO W SZKOLE MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJĘ I WSPARCIE:

 • Całodobowy, anonimowy i bezpłatny ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 – Czujesz smutek, złość, bezsilność? Masz problem? Zadzwoń – znajdziesz pomoc w trudnych sytuacjach, szczególnie tych kryzysowych, gdy czujesz się bardzo źle i potrzebujesz natychmiastowej pomocy lub porady.
 • 800 080 222 – całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli http://www.liniadzieciom.pl/. Każda osoba potrzebująca pomocy może zgłosić się po wsparcie.
 • Jeśli twoja sprawa wymaga natychmiastowej interwencji policji, pogotowia albo straży pożarnej, jeśli zagrożone jest Twoje lub innych zdrowie lub życie – zadzwoń pod numer alarmowy 112.
 • Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju, ul. Polna 1, tel. 997 lub 112.
 • Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia" (przemoc, przemoc w rodzinie, przemoc w relacjach) tel. 800 120 002
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka tel. 800 12 12 12
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju, email: oik.bilgoraj@gmail.com, ul. „Wira” Bartoszewskiego 10, II piętro, w godz. 7.30-15.30, tel. 84 686 41 82. Jeśli przeżywasz konflikty rodzinne, doświadczyłeś traumatycznego, bolesnego wydarzenia, potrzebujesz pomocy, w Ośrodku dyżurują psycholodzy: pon. 14:30-19:30; wt.14:30-19:30; czw. 14:30-19:30; pt.14:30-19:30. Dyżur prawnika: środa 15.00-18.00.
 • Jeśli znalazłeś/łaś się w trudnej dla Ciebie sytuacji lub posiadasz informacje o innych osobach potrzebujących pomocy możesz zadzwonić pod numer kryzysowy OIK: Telefon Zaufania 84 686 41 82
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Biłgoraju ul. T. Kościuszki 41/43, 23-400 Biłgoraj, e-mail: pppbil@poczta.fm W Poradni można otrzymać fachową pomoc różnego rodzaju, w tym bezpłatną pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży przeżywających trudności osobiste, rodzinne, szkolne, w grupie rówieśniczej oraz doradcy zawodowi.
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Biłgoraju, rejestracja 697 681 433, ul. Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
 • Biłgorajskie Stowarzyszenie Trzeźwości ISKRA www.iskrabilgoraj.cba.pl ul. Lubelska 16, tel. 84 686 46 69 email: bstiskra@poczta.onet.pl Uzyskasz bezpłatną pomoc, jeśli cierpisz z powodu takich problemów jak: masz niskie poczucie własnej wartości, przeżywasz trudności osobiste, kryzys życiowy, masz poczucie, że napotykasz na bariery rozwoju osobistego, zmagasz się z ciężkim doświadczeniem, Twój związek przeżywa kryzys, trudności, konflikty, doświadczasz problemów wychowawczych jako rodzic, chcesz lepiej zrozumieć swoje dziecko, masz trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z ludźmi. W ramach Stowarzyszenia funkcjonuje: Młodzieżowy Telefon Zaufania 84 686 46 69  czynny w każdy poniedziałek i piątek od 16:00 do 17:00,  Punkt dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem w szczególności narkomanią. Zapisy pod numerem telefonu 84 686 46 69 w każdy poniedziałek i piątek od 16:00 do 17:00 lub zgłoś się poprzez formularz kontaktowy. Punkt przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dyżur psychologa w środę 15:00-19:00 oraz piątek 15.00-19.00, tel. 84 686 46 69
 • Ogólnopolskie telefony zaufania Narkotyki - narkomania 800 199 990 czynny codziennie w godz. 16-21 
 • Uzależnienia behawioralne 801 889 880 czynny codziennie 17-22
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju  Oferuje m.in. wsparcie w razie trudności materialnych oraz występowania przemocy w rodzinie. Telefony kontaktowe do MOPS Biłgoraj: 84 686 23 58 lub 84 686 56 95, email: ops@mops.bilgoraj.pl Poradnictwo psychologiczne, dyżur psychologa: ul. Lubelska 16, 23-400 Biłgoraj, we wtorki w godz. 11:30 -17:30
 • Gminny Ośrodek pomocy Społecznej ul. Kościuszki 88, 23-400 Biłgoraj, tel.84 688 28 64.
 • Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Biłgoraju ul. T. Kościuszki 13, tel. 84 686 23 58.
 • Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne Gadu-Gadu w Biłgoraju ul. Długa 75, 23-400 Biłgoraj tel. 694 485 094, tel. 570 760 506. Poradnia psychologiczna w Centrum to miejsce, w którym potrzebną pomoc może uzyskać każdy: dzieci, młodzież czy osoba dorosła, jak i para zmagająca się z jakimiś problemami w związku. W przypadku dzieci i młodzieży nie jest wymagane skierowanie do poradni psychologicznej, wystarczy zgłosić się do odpowiedniej placówki i umówić wizytę. Możesz umówić się na wizytę refundowaną przez NFZ.
 • Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj  ul. Zielona 132, tel. 84 542 08 10 lub 84 688 09 48. Dyżur psychologa w środy w godz. 10.00-11.00.
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ul. Bohaterów Monte Cassino 38, tel.  84 686 69 49
 • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w Biłgoraju Tel. 697 681 434, adres: ul. Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj.
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Biłgoraju, ul. T. Kościuszki 13 (piętro II), tel. 84 686 96 07 W ramach prac Komisji funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej,dyżury pełnią członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we wtorki w godz. 16 -18 w Urzędzie Miasta Biłgoraj.
 • Fundacja IWO – Doradztwo Obywatelskie prowadzi Linię Pomocy Pokrzywdzonym w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości. Numer telefonu  +48 222 309 900. Linia Pomocy Poszkodowanym jest linią całodobową, bezpłatną dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków. Pod telefonem, czatem dyżurują psychologowie, prawnicy, osoby doświadczone w kontakcie z pokrzywdzonymi.
 • Pomarańczowa linia: program informacyjno-konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki  tel. 801 140 068
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) www. fdds.pl Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100. Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-15.00. To bezpłatna i anonimowa pomoc dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cybeprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Terapeuci i prawnicy udzielają konsultacji w zakresie podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia przestępstw wobec dzieci oraz pomocy psychologicznej.
 • W ważnych sprawach związanych z wprowadzonym stanem epidemii: całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia NFZ 800 190 590.
 • Powiatowa Stacja Sanitarno -  Epidemiologiczna w Biłgoraju www.pssebilgoraj.pis.gov.pl tel. 84 6861522 email: psse.bilgoraj@pis.gov.pl  Tel. alarmowy: 695 732 451 oraz 607 366 570 (te telefony wyłącznie poza godzinami   pracy urzędu oraz w sytuacjach kryzysowych). 

Zachęcamy również do kontaktu z pedagogiem i psychologiem szkolnym – możemy przekazać więcej adresów, telefonów i  informacji na temat innych miejsc, w których można uzyskać potrzebną informację lub wsparcie.