Logo ZSBiO Biłgoraj Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

Szkolnictwo zawodowe

Zawód  Dekarz

Kształcenie na kierunku  dekarz  odbywa się w 3-letnim cyklu Branżowej Szkoły I stopnia. Do podjęcia nauki w tym zawodzie niezbędne są zdolności manualne oraz wyobraźnia przestrzenna.

W toku nauki uczniowie są przygotowywani do wykonywania robót związanych  z  wykonaniem  jednego  z  ważniejszych  elementów  budowli, jakim jest pokrycie dachu oraz umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi. Dziełem dekarza jest poszycie  a  więc ta najważniejsza część dachu, która bezpośrednio chroni budowlę przed wpływami atmosferycznymi. Dekarz to rzemieślnik trudniący się kryciem dachów rożnymi materiałami, ich konserwacją i naprawą oraz montażem urządzeń służących do odprowadzania wody z powierzchni dachów. Wykonuje także podkłady pod pokrycia dachowe oraz montuje okna dachowe, wyłazy i świetliki.

Celem kształcenia w tym zwaodzie jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy w warunkach współczesnego świata.

W toku nauki uczniowie są przygotowywani  do wykonywania robót związanych z wykonaniem dachów o różnym przeznaczeniu, do których należą między innymi:

 • Dachy spadziste, dachy płaskie, pulpitowe, kolebkowe i inne;
 • Montaż okien dachowych, świetlików oraz wyłazów;
 • Montaż orynnowania, barier przeciwśniegowych i stopni kominiarskich;
 • Wykonanie wszelkiego rodzaju obróbek blacharskich;
 • Konserwacja i roboty renowacyjne.

Zdobyte kwalifikacje

Po ukończeniu szkoły w tym zawodzie absolwenci potrafią m. in.:

 • Analizować dokumentację budowlaną ;
 • Wykonywać podstawowe prace dekarskie i ciesielskie;
 • Montować różnego rodzaju pokrycia dachowe;
 • Prowadzić dokumentację związaną z kalkulację kosztów i zapotrzebowaniem materiałów;
 • Organizować stanowisko pracy tak na ziemi jak i na dachu.
 • Posługiwać się profesjonalnym sprzętem i urządzeniami do pracy w zawodzie.

Zatrudnienie

Zawód dekarze jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów w naszym rejonie i nie tylko. Absolwent klasy dekarskiej może być zatrudniony w firmie zajmującej się pracą w tym zawodzie lub otworzyć własną firmę dekarską. 

Dekarze należą do grupy wykwalifikowanych pracowników budownictwa poszukiwanych w kraju i za granicą. Praktycznie żadna inwestycja budowlana nie może być ukończona bez wykonania prac dekarskich. Pracodawcy w kraju oczekują na profesjonalnie przygotowanych absolwentów  szkół zawodowych, kształcących dla potrzeb budownictwa.

Nasza szkoła współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy, uczniowie klas dekarskich otrzymują bezpłatnie podręczniki z przedmiotów zawodowych z dekarstwa oraz ubiór roboczy do zajęć praktycznych. Najlepsi dekarze otrzymują nagrody ufundowane przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy oraz firmę Blachotrapez.

  

 

 

Zawód  murarz - tynkarz

Kształcenie na kierunku murarz - tynkarz odbywa się w 3-letnim cyklu kształcenia w Branżowej Szkoły I stopnia.

W toku kształcenia w zawodzie murarz - tynkarza podbudowie szkoły podstawowej,uczniowie nabywają umiejętności związane z wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych, nakładaniem warstw tynkarskich (wapiennych, cementowych, żywicznych, alabastrowych). Oprócz ścian może wykonywać także schody, filary czy stropy, wykonywać na ścianach okładziny, wykuwać otwory oraz samodzielne sporządzić zaprawy murarskie i tynkarskie, w tym orientować się w cechach różnych zapraw i recepturach ich sporządzania.

Zdobyte kwalifikacje

Po ukończeniu szkoły w tym zawodzie absolwenci nabywają umiejętności  m. in.:

 • wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 • wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
 • wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
 • wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
 • wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

Każdy z absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia 3-letniej w zawodzie murarz-tynkarz może kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia w cyklu 2 letnim.

 

Zatrudnienie

„Budowlańcy” należą do grupy poszukiwanych pracowników w kraju i za granicami naszego państwa. Pracodawcy w kraju oczekują na profesjonalnie przygotowanych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i technikum kształcących dla potrzeb budownictwa. W ich ocenie poza kwalifikacjami zawodowymi, ważne są także kompetencje personalne i społeczne, choćby zaangażowanie w wykonywaną pracę. Pracodawcy zagraniczni cenią sobie polskich fachowców z branży budowlanej, jednak wymagają umiejętności posługiwania się językiem zawodowym. Osoby przedsiębiorcze mogą otworzyć własne firmy budowlane, w których będą zatrudniali innych.

 

 

Zawód  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Kształcenie na kierunku monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie odbywa się w 3-letnim cyklu Branżowej Szkoły I stopnia. Montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie winna charakteryzować odpowiedzialność i zdyscyplinowanie, a także dokładność przy wykonywaniu zadania, co jest podstawą jakości i trwałości wykonanej pracy. Powinno go cechować wyczucie proporcji, piękna i estetyki, co ma wpływ na efekt końcowy jego pracy. W toku kształcenia w zawodzie  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie są przygotowywani do wykonywania:

 • montowania systemów suchej zabudowy;
 • wykonywania robót malarskich;
 • wykonywania robót tapeciarskich;
 • wykonywania robót posadzkarskich;
 • wykonywania robót okładzinowych.

Różnorodność prac wykonywanych w tym zawodzie wymaga od montera  zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie szerokiego stanu wiedzy ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie proponowane przez producentów, najnowsze narzędzia i sprzęt pomocniczy oraz otwartość na nowe trendy stosowane w budownictwie przemysłowym i jednorodzinnym.
 

Zdobyte kwalifikacje
Po ukończeniu szkoły w tym zawodzie absolwenci potrafią m. in.:
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje w obiektach budowlanych: montaż systemów suchej zabudowy, roboty malarskie, tapeciarskie, roboty posadzkarskie i okładzinowe. Montaż systemów suchej zabudowy obejmuje: wykonywanie ścianek działowych, okładzin ściennych, sufitów podwieszanych oraz wykonywanie obudów konstrukcji. Roboty malarskie obejmują nanoszenie powłok malarskich w różnych technikach z uwzględnieniem różnego rodzaju podłoża, natomiast roboty tapeciarskie obejmują tapetowanie różnymi rodzajami tapet z uwzględnieniem rodzaju podłoża. Roboty posadzkarskie obejmują: wykonywanie posadzek z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych oraz posadzek bezspoinowych. Roboty okładzinowe obejmują: wykonywanie okładzin ściennych z materiałów drewnianych, ceramicznych, kamiennych oraz z tworzyw sztucznych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie przeprowadza konserwację i naprawy powłok malarskich, tapet, posadzek i okładzin; dokonuje przedmiaru tych robót obliczając zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza koszty ich wykonania.

Zatrudnienie
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie może być zatrudniony w firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe lub własnej firmie wykonującej roboty wykończeniowe.W zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie można wyróżnić grupy stanowisk związanych z: montażem suchej zabudowy, wykonywaniem okładzin ściennych.

Każdy z absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia 3-letniej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych może kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia w cyklu 2 letnim.

 

 

Kształcenie w zawodzie technik budownictwa

Kształcenie w zawodzie technik budownictwa jest oczekiwane przez rynek pracy. Zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie na terenie Polski występuje na stałym poziomie, w kilku województwach naszego kraju występują braki pracowników budowlanych. Badania prowadzone przez Barometr Zawodów przewidują deficyt pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia w zawodach budowlanych na terenie Polski.

Możliwości zatrudnienia technika budownictwa stwarzają przede wszystkim:

 • przedsiębiorstwa budowlane prowadzące duże budowy,
 • zakłady prefabrykacji konstrukcji żelbetowych, stalowych i drewnianych
 • biura projektowo-budowlanym,
 • przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych,
 • organy administracji państwowej i samorządowej w zakresie budownictwa,
 • laboratorium budowlanym,
 • administracje budynków,
 • firmy zarządzające nieruchomościami.

Absolwenci szkoły mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą, otwierać własne firmy budowlane, w których będą zatrudniali innych.

 

Po ukończeniu szkoły w tym zawodzie absolwenci nabywają umiejętności:

 • wykonywanie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,.
 • wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych,
 • wykonywanie i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
 • wykonywanie remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
 • organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
 • organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
 • organizowanie i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych,
 • organizowanie i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
 • sporządzanie kosztorysów robót budowlanych.

 

Kształcenie w zawodzie technik dekarstwa

Utworzenie nowego kierunku jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pracowników wykwalifikowanych, mogących podjąć się zadań związanych z dokumentacją projektową, budowlaną oraz kosztorysowaniem, a także brygadzistów organizujących i nadzorujących wykonywane prace. Uczniowie tej klasy będą kształceni w zawodzie związanym z technologią wykonywania konstrukcji i pokryć dachowych czy montażem urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej na dachu.