Logo ZSBiO Biłgoraj Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

Akredytacja runda I

Dnia 05.06.2023 podczas uroczystego spotkanie w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju zostały rozdane Dokumenty Europass.  Zakończone zostały tym samym działania związane z realizacją Europejskiego Projektu Mobilności Erasmus + Akredytacja Runda 1 2022-1-PL01-KA121-VET-000054034.

Dokumenty otrzymało dwóch nauczycieli zawodu oraz 28 uczniów Technikum Budowlanego i Branżowej Szkoły I Stopnia, kształcących się w zawodach: technik budownictwa, technik dekarstwa, murarz-tynkarz, dekarz oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Europassy są honorowane przez pracodawców w całej Unii Europejskiej.  Poświadczają one udział w Projekcie Mobilności oraz zdobyte umiejętności językowe i zawodowe podczas 2-tygodniowych praktyk zawodowych w Ośrodku Szkoleniowym we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech. Nauczyciele niemieccy wysoko ocenili umiejętności i zaangażowanie uczniów ZSBiO.  Autorką i koordynatorką projektu jest Pani Aneta Blacha – nauczycielka języka niemieckiego w ZSBiO. Pani koordynator podziękowała wszystkim uczniom i współpracownikom za zaangażowanie. Podsumowała jednocześnie szereg działań realizowanych w ramach projektu od 01.09.2022, w tym m.in.: działania związane z rekrutacją, organizacją 22-godzinnego kursu z języka niemieckiego ogólnego i branżowego, przeprowadzeniem bloku zajęć pedagogiczno-psychologicznych, organizacją praktyk zawodowych w Niemczech oraz ewaluacją projektu. Uczestnicy programu podzielili się swoimi doświadczeniami z kolegami i koleżankami z młodszych klas, zapraszając ich jednocześnie do kolejnych edycji Programu Erasmus +. Został zaprezentowany film i prezentacja multimedialna. Do niewątpliwych korzyści wynikających z udziału w programie należy zaliczyć: rozwój kompetencji zawodowych, językowych, kulturowych i społecznych, poszerzenie wiedzy na temat systemu kształcenia zawodowego, na temat kultury i sztuki Niemiec, podniesienie samooceny oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia na polskim i europejskim rynku pracy.

 

*****

 

W dniach 20.03.2023 – 31-03.2023 grupa 28 uczniów Technikum Budowlanego i Szkoły Branżowej z ZSBiO w Biłgoraju, kształcących się w zawodach technik budownictwa, technik dekarstwa, monter suchej zabudowy i dekarz, uczestniczyła w 2-tygodniowych praktykach zawodowych we Frankfurcie nad Odrą.

Praktyki zostały zrealizowane w ramach Europejskiego Projektu Erasmus + 2022-1-PL01-KA121-VET-000054034. Obejmował on również branżowe szkolenie zawodowe z zakresu murarstwa, którego beneficjentami byli nauczyciele Pan Grzegorz Kaczor i Pan Robert Różański.

W ciągu 10 dni uczniowie i nauczyciele mogli poznać teoretycznie i doświadczyć praktycznie, jak jest zorganizowany system kształcenia zawodowego w Niemczech.  W ramach zajęć uczniowie wykonywali różnorodne zadania, zgodnie z wypracowanym wspólnie programem, odpowiednim dla każdego zawodu. Codzienny kontakt z nauczycielami niemieckimi był okazją do doskonalenia umiejętności językowych i przełamywania barier komunikacyjnych. Każde zadanie było na bieżąco oceniane przez nauczycieli. Jakość wykonywanych zadań oraz zaangażowanie uczniów ZSBiO została wysoko oceniona przez nauczycieli.

Oprócz intensywnych zajęć, trwających od 7.30 do 15.30, uczniowie brali udział w bogatym programie kulturoznawczym oraz zróżnicowanych aktywnościach rekreacyjnych. Uczestnicy projektu poszerzyli wiedzę na temat walorów turystycznych Brandenburgii, poznali zabytki Frankfurtu, Berlina, zwiedzili również twierdzę Kostrzyn i fabrykę płytek ceramicznych Golem. Niedziela  była dniem regeneracji sił na wyspie tropikalnej w okolicach Berlina. Na co dzień uczniowie mieli do dyspozycji siłownię, salę bilardową, salę do gry w tenisa stołowego oraz wyposażoną kuchnię. Mieli możliwość nawiązania znajomości z młodzieżą z  Polski, Niemiec i Słowacji.

Ostatniego dnia odbyło się uroczyste podsumowanie projektu oraz rozdanie certyfikatów poświadczających udział w projekcie oraz nabyte umiejętności zawodowe i językowe. Podczas spotkania obecni byli nauczyciele Pan Frank Kranz, Pan Frank Braun, koordynatorka Pani Marta Nebeling, opiekunowie młodzieży Pani Jolanta Bury, pani Jolanta Małysza, Pan Piotr Blacha i Pan Paweł Trybalski.

Autorką i koordynatorką projektu jest Pani Aneta Blacha, nauczycielka języka niemieckiego w ZSBiO w Biłgoraju. Wkrótce rusza rekrutacja do kolejnej edycji projektu. ZAPRASZAMY.

 

*****

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności przyznała Zespołowi Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju Akredytację Erasmusa. Przyznanie Akredytacji gwarantuje otrzymanie dofinansowania na projekty Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe w latach 2021-2027.

Przyznanie Akredytacji Erasmusa potwierdza, że stworzyliśmy plan działań wysokiej jakości w zakresie mobilności, które wpisują się w rozwój Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących. Naszym głównym celem jest coroczna organizacja i realizacja praktyk zawodowych w Niemczech dla uczniów Technikum Budowlanego i Szkoły Branżowej I i II stopnia  oraz  zorganizowanie kursów i szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w niemieckim Ośrodku szkoleniowym. Realizacja projektów w ramach przyznanej Akredytacji z pewnością przyczyni się do podniesienia kompetencji zawodowych i językowych uczniów i nauczycieli oraz rozwinie współpracę międzynarodową naszej placówki.

Możliwość udziału uczniów i kadry w nowej odsłonie programu Erasmus+ jest ogromnym wyróżnieniem dla naszej szkoły i z pewnością wykorzystamy nasze wcześniejsze doświadczenie, aby realizowane projekty były na jak najwyższym poziomie.

Autorką wniosku o Akredytację jest Aneta Blacha.

 

 • Akredytacja runda I
 • Akredytacja runda I
 • Akredytacja runda I
 • Akredytacja runda I
 • Akredytacja runda I
 • Akredytacja runda I
 • Akredytacja runda I
 • Akredytacja runda I
 • Akredytacja runda I
 • Akredytacja runda I
 • Akredytacja runda I
 • Akredytacja runda I
 • Akredytacja runda I
 • Akredytacja runda I
 • Akredytacja runda I
 • Akredytacja runda I
 • Akredytacja runda I
 • Akredytacja runda I
 • Akredytacja runda I
 • Akredytacja runda I
 • Akredytacja runda I
 • Akredytacja runda I
 • Akredytacja runda I
 • Akredytacja runda I
 • Akredytacja runda I
 • Akredytacja runda I
 • Akredytacja runda I
 • Akredytacja runda I
 • Akredytacja runda I
 • Akredytacja runda I
 • Akredytacja runda I
 • Akredytacja runda I
 • Akredytacja runda I

Pliki do pobrania