Logo ZSBiO Biłgoraj Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

Historia szkoły

1 września 1966 r. została utworzona jedna klasa o specjalności murarskiej w Zasadniczej Szkole Zawodowej im. Ludowych Partyzantów w Biłgoraju. Umożliwienie nauki w zawodzie budowlanym zapoczątkowało powstanie naszej szkoły.

Rozwijające się miasto, atrakcyjność zawodów budowlanych oraz duża liczba chętnych uczniów sprawiły, iż wzrosło zapotrzebowanie na powstanie nie tylko jednej klasy, ale szkoły. W tej sytuacji władze powiatu biłgorajskiego podjęły decyzję o utworzeniu placówki o profilu budowlanym. Na początku, we wrześniu 1968 r., powstała filia Szkoły Budowlanej Lubelskiego Zjednoczenia Budownictwa (mieszczącego się w Lublinie przy ul. Słowiczej) przy Zasadniczej Szkole Zawodowej. Nauka trwała wówczas 2 lata, przez 6 dni w tygodniu: 3 dni zajęć dydaktycznych  i 3 dni zajęć praktycznych, odbywanych na budowach prowadzonych przez Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Budowlane. Filia ta we wrześniu 1971 r. usamodzielniła się i została Zasadniczą Szkołą Zawodową Biłgorajskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego. Równocześnie "Budowlanka" przeniosła się do nowego obiektu przy ul. I Armii Wojska Polskiego (obecnie internat Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej). W nowym budynku, na parterze, mieściły się cztery sale do zajęć dydaktycznych, kuchnia i  stołówka, a na piętrze internat. Przedmioty teoretyczne wykładali początkowo nauczyciele uczący w ZSZ, a później zatrudniono nowych pedagogów zarówno do nauki przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych, jak i praktycznej nauki zawodu.

Uczniowie chętnie podejmowali naukę w zawodzie budowlanym i szybko okazało się, że nowy lokal nie może pomieścić młodzieży chcącej kształcić się w naszej szkole. Podjęto więc decyzję o budowie nowych obiektów pod nazwą Ośrodka Szkolno-Sportowego Biłgorajskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego przy ul. Cegielnianej.  Nowe budynki szkoły i internatu przekazano do użytku 19 marca 1977 r. Nasi uczniowie bardzo aktywnie włączyli się w prace budowlane i stali się jednymi z głównych wykonawców tej inwestycji. Następne obiekty szkolne przekazywano sukcesywnie, kończąc budowę w  1989 r. oddaniem do użytku krytej pływalni. W czerwcu 1985 r. szkole nadano imię Józefa Dechnika - wybitnego działacza naszego miasta. Szkoła kształciła murarzy tynkarzy, stolarzy, cieśli, mechaników maszyn, monterów konstrukcji żelbetowych, monterów instalacji budowlanych, posadzkarzy, technologów robót wykończeniowych i techników budowlanych, którzy do dzisiaj stanowią trzon wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych na biłgorajskich budowach.

Zmieniająca się, na początku lat dziewięćdziesiątych, sytuacja w naszym kraju stworzyła możliwość rozszerzenia profilu nauczania i utworzeniu w roku szkolnym 1990/1991 dwóch klas liceum ogólnokształcącego. Od tego czasu, ciągle rozszerzając ofertę edukacyjną,  staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom młodzieży i kształcimy ich w zróżnicowanych profilach liceum ogólnokształcącego, w technikum budowlanym, zasadniczej szkole zawodowej oraz technikum uzupełniającym po zasadniczej szkole zawodowej. W roku szkolnym 2002/2003 zmieniliśmy nazwę i staliśmy się Zespołem Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika.

Nasza szkoła od początków swojego istnienia mogła poszczyć się wybitną kadrą dydaktyczną i administracyjną. Dyrektorami szkoły byli: mgr Marian Ledwójcik, mgr Antoni Strzęciwilk, mgr Bogusław Derylak, od 1982 r. do 2013 r. mgr inż. Mieczysław Król. Od września 2013 r. dyrektorem Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących został mgr Stanisław Sitarz.

Od 27 marca 2019 r. staliśmy się Zespołem Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących.

Bardzo ważnym miejscem w szkole jest biblioteka z czytelnią, licząca około 20 tys. tomów i oferująca młodzieży dzienniki, tygodniki i prasę fachową. W bibliotece można skorzystać również z nowoczesnej czytelni multimedialnej.

Szkoła ma największą w powiecie, pięknie zagospodarowaną halę sportową, krytą pływalnię z siłownią oraz duży stadion sportowy. Z obiektów tych korzystają nie tylko uczniowie biłgorajskiej „budowlanki".

Młodzież ucząca się w naszej szkole ma możliwość zamieszkania w internacie, który jest placówką zapewniającą dobre warunki zarówno do nauki, jak i do odpoczynku, dbającą o różnorodność form spędzania czasu wolnego.

Szkoła należy do Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, co umożliwia poznawanie nowych technologii, nawiązywanie kontaktów ze znaczącymi przedsiębiorstwami, wzbogacającymi proces dydaktyczno-wychowawczy.

Uczniowie uczestniczą w olimpiadach, konkursach, turniejach i zawodach zajmując czołowe miejsca. Największymi sukcesami pochwalić się może Szkoła Zawodowa, która w Ogólnopolskim Turnieju Budowlanym, od kilku już lat zajmuje najwyższe miejsca.

Od wielu lat - dzięki współdziałaniu wszystkich: dyrekcji, nauczycieli, pracowników administracyjnych, uczniów i rodziców  - szkoła stała się nowoczesną placówką, która solidnie wrosła w pejzaż miasta i powiatu biłgorajskiego.