Logo ZSBiO Biłgoraj Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

Kadra

Dyrektor - Stanisław Sitarz  

Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Kierownik praktycznej nauki zawodu w latach 2002 - 2013. Funkcję dyrektora pełni od 1 września 2013 roku.

 

Zastępca dyrektora  - Anna Kraczowska

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nauczyciel języka angielskiego. W szkole pracuje od 1993 roku. Funkcję wicedyrektora pełni od 2014 roku.

 

Zastępca dyrektora - Dariusz Bazan

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej oraz UMCS w Lublinie. Nauczyciel informatyki i matematyki. W szkole pracuje od 1998 roku. Funkcję wicedyrektora pełni od  2020 roku.

 

Kierownik internatu - Marta Blicharz 

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nauczycielka języka polskiego. Kierownik internatu od roku 2016.

 

Kierownik administracyjny, kierownik pływalni - Stanisław Cieślak

Absolwent Politechniki Lubelskiej. Funkcję kierowniczą pełni od 2003 roku.

 

Kierownik praktycznej nauki zawodu - Piotr Blacha

Funkcję kierowniczą pełni od 2013 roku.

 

Natalia Adamska - język angielski

Krystyna Bednarczuk - język rosyjski

Stanisław Bielak - nauczyciel zawodu

Magdalena Bilińska - matematyka

Aneta Blacha - język niemiecki

Krzysztof Blicharz - wychowanie fizyczne

Barbara Bosak - język angielski

Anna Braszko - przedmioty zawodowe

Adam Buczek - przedmioty zawodowe

Benedykt Bury  - nauczyciel zawodu

Jolanta Bury - język niemiecki, język hiszpański

Marek Bzdyra - nauczyciel zawodu

Małgorzata Cybulska - religia

Wiesław Ćwik - wychowanie fizyczne

Elżbieta Domienik - fizyka

Krzysztof Dzido - wychowanie fizyczne

Anna Flor - język polski

Beata Furlepa - przedmioty zawodowe

Halina Gajur - internat

Marzena Gałka - język angielski

Halina Gołąb - przedmioty zawodowe

Jerzy Gromadzki - internat

Piotr Grzywna - język rosyjski

Mirosław Iwańczuk - edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie

Ryszard Iwański - wychowanie fizyczne

Ewa Jargieło-Ćwik - wiedza o kulturze

Grzegorz Kaczor - przedmioty zawodowe

Krzysztof Kapuśniak - informatyka, matematyka

Tomasz Karolczak - historia, wiedza o społeczeństwie

Mirosław Kita - religia

Anna Klimek - matematyka

Beata Koczot - matematyka

Dariusz Kominek - nauczyciel zawodu

Katarzyna Kowalska - Bazan  - język rosyjski, historia, biblioteka

Wiesław Koziara - historia

ks. Mateusz Kozyra - religia

Grażyna Krawczyk - język angielski

Bożena Kurek - chemia, pedagog

Jolanta Łubiarz - matematyka

Tadeusz Maciocha - fizyka

Jolanta Małysza - język niemiecki

Piotr Małysza - nauczyciel zawodu, pedagog

Barbara Mazur - wychowanie fizyczne

Lidia Mazurek - geografia

Anna Michalska - język angielski

Katarzyna Ochab - przedmioty zawodowe

Jacek Odrzywolski - informatyka

Anita Paluch - język angielski

Adam Pintal - język angielski

Ewa Popko - język polski

Potocka Monika - przedmioty zawodowe

Dariusz Pyzio - geografia

Robert Różański - nauczyciel zawodu

Dorota Rybak - biologia

Angelika Sitarz - matematyka

Magdalena Skórzak-Paczwa - język angielski

Iwona Startek - język polski

Marzena Stręciwilk - internat

Elżbieta Struk - język angielski

Anna Swacha - podstawy przedsiębiorczości, biznes i zarządzanie

Edyta Szuba - matematyka

Dorota Szymanek - biblioteka

Dorota Szymanik-Duras  - internat

Kinga Śliczniak - przedmioty zawodowe

Paweł Trybalski - nauczyciel zawodu

Paweł Tujaka - wychowanie fizyczne

Anna Tutka - język polski

Beata Ulanowska - biologia

Celina Wojtak - język polski

Dorota Wróblewska-Przytuła - religia, pedagog

Dariusz Zapora - matematyka

Ireneusz Zarczuk - wychowanie fizyczne

Jolanta Zdziebło - Koziara - historia, wdż

Marek Ziemichód - chemia

Mariusz Zych - wychowanie fizyczne

Tomasz Zygmunt - nauczyciel zawodu