Logo ZSBiO Biłgoraj Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

Caritas

Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju powstało 6 XII 2000 r. z potrzeby serca i dzięki staraniu katechety p. Mirosława Kity. Jest to najstarsze SKC w diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Od samego początku skupia młodzież, która pragnie bezinteresownie nieść pomoc potrzebującym. Pierwsze oficjalne spotkanie nowego koła odbyło się 12 XII 2000 r. i już wówczas przystąpiono do konkretnych działań.

Zadania Koła wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego. Dlatego przykazanie to realizujemy poprzez konkretną działalność charytatywną.

Przez te lata w SKC było ok. 1500 wolontariuszy, którzy zawsze chętnie brali udział w różnych akcjach charytatywnych podjętych przez Caritas Polska na terenie szkoły jak i całej diecezji. Łącznie we wszystkich akcjach  pomogliśmy potrzebującym na kwotę ok. 80 tys. zł. Oto niektóre dokonania tego koła:

Pomoc w budowie domu jednorodzinnego biednej rodzinie w Szostakach oraz objęcie nad tą rodziną opieki materialnej; organizowanie paczek świątecznych dla ubogich rodzin; materialna pomoc młodym matkom wychowującym samotnie dzieci; pomoc w organizowaniu Choinki dla dzieci z ubogich rodzin; opłacenie ponad 120 osobom obiadów w stołówce szkolnej przez cały rok szkolny; dzięki akcji dla powodzian udało się zgromadzić środki czystości oraz 60 sztuk łopat do piasku dla gminy Wilków; zaprzyjaźnione ciastkarnie ofiarowały na szkolny „kiermasz ciast” swoje wyroby, za które mogliśmy opłacać potrzebującym osobom pobyt w internacie szkolnym oraz bilety  miesięczne; zbiórka odzieży oraz produktów spożywczo – przemysłowych na rzecz biednych rodzin; sprzedaż zniczy Caritas; zbiórka pieniężna na rzecz pomocy poparzonego Przemka i bardzo chorego Piotrka; udział w świątecznej akcji „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”; każdego roku obejmujmowaliśmy uczniów z ubogich rodzin programem „SKRZYDŁA”; Nasi wolontariusze przed Świętami Bożego Narodzenia odwiedzali Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu.

Wolontariat pod szyldem Caritas w ZSBiO cały czas się rozwija. Wolontariusze uczestniczą w szeregu akcji. Od 2014 roku SKC z naszej szkoły bierze udział w akcji „Tak, Pomagam”, gdzie w trakcie akcji zebrano łącznie w sieci Biedronka i Tesco 5,5 tony żywności. Dzięki tej akcji kilkaset rodzin potrzebujących wsparcia otrzymało świąteczne paczki z żywnością o długim terminie ważności. Kilka młodych matek otrzymało wyprawki dla dzieci. Samotny mężczyzna otrzymał pomoc w umeblowania zniszczonego przez wilgoć i pleśń mieszkania.  Odbyły się liczne zbiórki dla niewidomego Jasia i chorej na padaczkę Igi z Biłgoraja. W sumie SKC tylko w roku szkolnym 2015/2016 zebrało na ten cel 20 tys. zł. Pomoc ta była bardzo znacząca.

W 2003 r. SKC zostało zaproszone do Sopotu, aby reprezentować Caritas diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej na Ogólnopolskim Zjeździe Przedstawicieli Diecezjalnych Caritas (Wakacyjny Festyn Caritas). Nasi przedstawiciele brali udział w barwnej paradzie na Molu Sopockim; nasze Koło było inicjatorem kilku zjazdów SKC z regionu biłgorajskiego m.in. w Trzęsinach, Biłgoraju i Zwierzyńcu;  uczestniczyliśmy w uroczystościach związanych z 15-leciem Caritas Polska i 10-lecia Stacji Opieki Caritas w diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Hrubieszowie; reprezento-waliśmy wielokrotnie naszą diecezję na Ogólnopolskiej Pielgrzymce Pracowników i Wolontariuszy Caritas do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie, Łodzi czy Niepokalanowie; zorganizowaliśmy kilka rajdów pieszych po Roztoczańskim Parku Narodowym oraz integracyjne wycieczki do Kazimierza n/Wisłą. Uczestniczyliśmy w 2015 roku w kampanii społecznej „Kromka Chleba” w Zamościu. Ponadto w marcu 2016 roku braliśmy udział w akcji „Kilometry Caritas”, które miały na celu pozyskanie funduszy dla chorych dzieci, których leczenie nie refunduje NFZ (Iga i Jasio z Biłgoraja). W Dniu Dziecka odwiedzamy oddział dziecięcy w biłgorajskim szpitalu. Od 2018 r. organizujemy rajdy rowerowe, wyjazdy na paintball. Również tego samego roku został nagrany film dokumentalny o działalności SKC w Polsce, w którym wystąpili nasi wolontariusze. Film został zaprezentowany w Gruzji na spotkaniu przedstawicieli Caritas z całej Europy.   

Poza wyżej wymienionymi działaniami członkowie szkolnego koła Caritas spotykają się dwa razy w miesiącu na pozalekcyjnym spotkaniu formacyjnym. Celem spotkań jest integracja grupy, formacja duchowa i wyczulenie młodego człowieka na  potrzeby innych. Zajęcia prowadzi opiekun grupy – Mirosław Kita. Aby jeszcze bardziej przybliżyć idee oraz akcje podejmowane przez Caritas Polska szkolne koło Caritas prowadzi prenumeratę kwartalnika poświęconego pracy charytatywnej  pt. „CARITAS”.