Logo ZSBiO Biłgoraj Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

Rekrutacja 2021/2022

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

LICEUM   OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

IA - HUMASTYCZNO - PSYCHOLOGICZNA

Przedmioty rozszerzone: jęz. polski, jęz. angielski, biologia

Przedmioty punktowane w rekrutacji: jęz. polski, jęz. angielski, matematyka, biologia

Jęz. obce: angielski oraz hiszpański/rosyjski/niemiecki 

Jeżeli chcesz w przyszłości studiować np.: prawo, nauki społeczne, stosunki międzynarodowe, dzienni-karstwo, filologię angielską, germanistykę, iberystykę, lingwistykę stosowaną, polonistykę, pedagogikę, psychologię, pielęgniarstwo, położni-ctwo, rehabilitację, dietetykę, resocjalizację,  fizjoterapię, to ta klasa jest dla Ciebie.

 

IB - EKONOMICZNA

Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski, matematyka, geografia

Przedmioty punktowane w rekrutacji: jęz. polski,  jęz. angielski, matematyka, geografia

Jęz. obce: angielski oraz hiszpański/rosyjski/ niemiecki 

Absolwenci tej klasy zwykle wybierają następujące kierunki studiów: ekonomia, matematyka i finanse, bankowość, stosunki międzynarodowe, gospodarka przestrzenna, prawo i administracja, logistyka, rachunkowość i finanse, zarządzanie, turystyka i rekreacja, geodezja, geoinformatyka, budownictwo, telekomunikacja, ochrona środowiska, geografia, oceanografia, geologia i wiele innych.

 

IC - MEDYCZNA

Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski, biologia, chemia

Przedmioty punktowane w rekrutacji: jęz. polski, jęz. angielski, matematyka, biologia

Jęz. obce: angielski oraz rosyjski/niemiecki 

Nauka w tej klasie stwarza możliwość studiowania na kierunkach takich jak: medycyna (wydział lekarski, stomatologiczny, położnictwo, pielęgniar-stwo, ratownictwo medyczne, analityka medyczna), psychologia, dietetyka, biotechnologia, fizjoterapia, higiena dentystyczna, kosmetologia, biologia, mikrobiologia, chemia, nanotechnologia, ochrona środowiska.

 

ID - POLITECHNICZNA

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji: jęz. polski, jęz. angielski, matematyka, informatyka

Jęz. obce: angielski oraz rosyjski/niemiecki 

Wybór tego profilu stwarza możliwość kontynuowania nauki na kierunkach takich jak: informatyka, matematyka, automatyka i robotyka, architektura, inżynieria materiałowa, logistyka, mechatronika, transport, zarządzanie, modelowanie komputerowe, fizyka techniczna, energetyka, inżynieria produkcji.

 

*************************************************************

TECHNIKUM BUDOWLANE

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia

Przedmioty punktowane w rekrutacji: jęz. polski, jęz. angielski, matematyka, geografia

Jęz. obce: angielski oraz rosyjski/niemiecki 

Technik budownictwa - Uczniowie poznają tajniki projektowania architektonicznego i konstrukcyjnego, tradycyjne i nowoczesne technologie wznoszenia obiektów, organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych, utrzymanie obiektów w pełnej sprawności technicznej, sporządzania kosztorysów oraz zasady poruszania się po rynku pracy. Nauka w naszym Technikum umożliwi Ci w przyszłości atrakcyjną pracę i gwarancję zatrudnienia.

NOWOŚĆ! Technik inżynierii sanitarnej - Celem kształcenia w zawodzie technik inżynierii sanitarnej jest przygotowanie absolwenta do organizowania i prowadzenia prac instalacyjnych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego. Technik inżynierii sanitarnej to wysokiej klasy specjalista z zakresu projektowania i nadzorowania wykonania sieci instalacji, wyposażenia sanitarnego budynków.

NOWOŚĆ! Technik  dekarstwa - Utworzenie nowego kierunku jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pracowników wykwalifikowanych, mogących podjąć się zadań związanych z dokumentacją projektową, budowlaną oraz kosztorysowaniem, a także brygadzistów organizu-jących i nadzorujących wykonywane prace. Uczniowie tej klasy będą kształceni w zawodzie związanym z technologią wykonywania konstrukcji i pokryć dachowych czy montażem urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej na dachu.

 

*************************************************************

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Przedmioty punktowane w rekrutacji we wszystkich zawodach: jęz. polski, jęz. angielski matematyka, informatyka

Jęz. obce: angielski/rosyjski/niemiecki 

IA -  MURARZ-TYNKARZ, DEKARZ

Uczeń na kierunku murarz-tynkarz przygotowuje się do wykonywania prac związanych ze wznoszeniem nowych budowli, remontów istniejących obiektów. Na tym kierunku nauczy się  wykonywania stropów, schodów, filarów, a także  murów i tynków. Zatrudnienie w tym zawodzie można znaleźć w każdej firmie budowlanej lub budowlano-remontowej.

Kształcenie w zawodzie dekarz umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem wszelkiego rodzaju pokryć dachowych, obróbek blacharskich, konstrukcji więźb dachowych, montażem okien dachowych, świetlików, a także montażem urządzeń do energii odnawialnej. To zawód szczególnie poszukiwany na rynku pracy!

 

IB -  MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

Jest to zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych: suchej zabudowy, malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich, glazurniczych. W zawodzie tym istotna jest wyobraźnia oraz zdolności manualne niezbędne przy wykańczaniu wnętrz. Absolwenci tego kierunku nauczania są bardzo poszukiwani przez pracodawców.

 
IC -  MONTER SIECI  I INSTALACJI SANITARNEJ

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych montuje instalacje i urządzenia sanitarne, tj. wodne, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentyla-cyjno-klimatyzacyjne. Montuje armaturę i wyposa-żenie w łazienkach i kuchniach, kotłowniach, naprawia uszkodzone instalacje i urządzenia. Wykonuje roboty związane z montażem i remontem sieci komunalnych.