Logo ZSBiO Biłgoraj Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

„Poznaj swoje prawa w pracy”

2021-11-10

Zapraszamy chętnych  uczniów ZSBiO do udziału w konkursie „Poznaj swoje prawa w pracy” organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy.

Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród uczniów wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Konkurs odbywa w  trzech etapach (szkolny, regionalny, centralny).

 I Etap szkolny – 08.12.2021r. godz. 10.30 świetlica internat ZSBiO

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie należy zgłosić wychowawcy lub za pośrednictwem dziennika  elektronicznego LIBRUS do 5.12.2021r.  Szczegóły konkursu oraz baza pytań dostępna jest na stronie internetowej: https://www.pip.gov.pl.

Organizator etapu szkolnego: Tomasz Zygmunt